releasenew.jpg

Teaching Sessies

Vier teaching sessies (19:00 - 21:00 saans)

Maandag, 26/06 - Kry jou hart gerig
Dinsdag, 27/06 - Wie is ek?
Woensdag, 28/06 - Hoe oorwin ek die wêreld?
Donderdag, 29/06 - Hoe sien God my?

Venue

Newton Park Biblioteek Ouditorium
4de Laan Newton Park, PE
Tyd: 19:00 - 21:00

Koste

Die koste vir die konferensie is R50.  Of jy een aand/sessie bywoon en of jy al agt doen, die prys bly R50.  

Verwysing:  Gebruik “Release” en jou naam en van as verwysing.

Bank besonderhede

Waypoint Community Church
FNB Savings Account Nr 6253 7442 428
Branch Code 211217

Werkswinkels

Daar sal ook baie gefokusde en 'op die persoon gerigde'-werkswinkels wees (09:00 - 11:00 soggens):

- Dinsdag, 27/6 - Intersessie (Hoe bid ek effektief?) (Niel)

- Woensdag, 28/6 - Worship (Wat is dit?) (William)

- Donderdag, 29/6 - Releasing the gifts (Profeties en ander)(Jacques)

- Vrydag, 30/6 - Raising up leaders (Jy word fisies aktiveer) (Jacques)

Venue

Koffiekroeg / Kuierarea
NG Kerk Grasvoëlkop
Barbetstraat, Cotswold Ext.
Tyd: 09:00 - 11:00 (soggens)

Teaching Sessions

Four teaching sessions (19:00 - 21:00 evenings)

Monday, 26/06 - Focus your heart
Tuesday, 27/06 - Who am I?
Wednesday, 28/06 - How do I overcome the world?
Thursday, 29/06 - How does God see me?

Venue

Venue: Newton Park Library Auditorium
4th Avenue, Newton Park, PE
Time: 19:00 - 21:00

Cost

The cost of the conference is R50.  Whether you attend one evening/morning session or whether you attend all eight sessions, the price stays  R50.

Reference:  Use “Release” and your first and last name as a reference

Banking Details

Waypoint Community Church
FNB Savings Account Nr 6253 7442 428
Branch Code 211217

 

Workshops

In addition, there will be smaller intensely focused morning workshops aimed at the individual.  These workshops will focus on the following topics:

- Tuesday, 27/6 - Intersession (How do I pray effectively) (Niel)
- Wednesday, 28/6 - Worship (What is it?) (William)
- Thursday, 29/6 - Releasing the gifts (prophetic and other gifts)(Jacques)
- Friday, 30/6 - Raising up leaders (you are physically activated) (Jacques)

Venue

Coffee area
DR Church Grasvoëlkop
Barbet Street, Cotswold Ext.
Time: 09:00 - 11:00 each morning

Waypoint Logo

© 2016 Waypoint Community Church. All Rights Reserved.